Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, k večeru od SZ místy déšť. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola a mateřská škola Pyšel, okres Třebíč, příspěvková organizace

Pyšel 1, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČO: 71005072                            zspysel@seznam.cz                telefon: 568 875 035

 

 

 

 

 

 

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do 

Mateřské školy Pyšel na šk. rok 2014/2015

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 č. j. 17/ 2015

 

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Pyšel stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

 

Termín podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok

                    je 25.3. a 26.3. 2015 od 7°° do 13°° hodin v Mateřské škole Pyšel

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

 

II.

 

Podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

III.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., se přednostně  přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.

IV.

 

Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem III., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií dle následujícího schématu:

 

  1. Děti podle věku k celodenní docházce – v pořadí

od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity

  1. Děti podle věku k polodenní docházce
  2. Děti dle trvalého pobytu
  3. Děti, které mají v MŠ sourozence

 

 

  1. Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

 

  1. Ředitelka školy může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky/samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti.

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Ředitel MŠ vydá rozhodnutí ve správním řízení, v němž uvede den, k němuž se dítě přijímá, popřípadě stanoví zkušební dobu pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

Do 30 dnů ve správním řízení od zahájení zápisu, bude vyvěšen v MŠ Pyšel seznam přijatých dětí dle registračních čísel přidělených při zahájení zápisu.

 

V Pyšele dne 9.3. 2014

 

 

                                                                        Mgr. Bronislava Černá

                                                                           řed. ZŠ a MŠ Pyšel

 

 

Třídní vzdělávací program PV MŠ Pyšel   .   školní rok 2014/2015 .

 

           x   Kašpárkovy kouzelné kostičky  x

 

 

,,kostičky přátelství´´

Naše školka kouzelná je, každý si v ní moc rád hraje 

Máme se tu všichni rádi a jsme dobří kamarádi

 

,,kostičky vůní podzimu´´

Loučíme se s létem 

Vlaštovička povídala podzim ťuká na vrátka

Není drak jako mrak

Na zahrádce na poli,  jablíčka i brambory

Lístečková slavnost pro skřítka Podzimníčka

Tiše,tiše ježek spí

 

,, kostičky vánočního těšení´´

Čáry, máry pohádky

Ble, ble,  ble kdo k nám jde

Než zvoneček zacinká

Vánoční přání

Dárečky jsou rozbalené

 

 

,,kostičky zimního čarování´´

Doba sněhová, sněhuláková

Stopy ke krmelci a hladový ptáček

Zimní sportování

 

,,kostičky poznání ´´

Tetka chřipka

Koukneme se do školy, jak se píšou úkoly

 Zahrajem si na řemesla

Brzy bude velký bál, muzika a karneval 

Kdepak žijem, kde a s kým

 

,,kostičky jarního probouzení´´

Sluníčkové pohlazení

Pletu, pletu pomlázku

Kdo to pípá, mňouká, štěká

 

,,kostičky setkání´´

Čáry, máry, malé čarodějnice

Překvapení pro maminku

Copak je na louce, u vody a taky v lese

Jedeme, letíme, plujeme

 

,,kostičky slavností´´

Slavíme den dětí

Letní hrátky

Těšíme se na prázdniny