Vyhledávání Mapa webu
Obec Pyšel
Obec Pyšelmístní části Pyšel a Vaneč

Ochrana, rizika, nebezpečí

 

http://www.ochranaobyvatel.cz/

DIGITÁLNÍ POVODNŇOVÝ PLÁN - Projekt spolufinancovaný EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/pysel/

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

zde ke stažení

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

zde ke stažení

NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ KLESTÍ

http://palenihzsvyk.webrex.cz/

HAVARIJNÍ PŘÍRUČKA JEDERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 

Základní informace pro případ RH.pdf (1.31 MB)  

VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

zde ke stažení

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO A JEHO OBSAH

zde ke stažení

IMROVIZOVANÁ OCHRANA

zde ke stažení

   INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – (IZS)

Základními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou Hasičský záchranný sbor ČR, Jednotky požární ochrany  zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Zdravotnická záchranná služba a Police ČR.
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě události. Za tímto účelem provozují linky tísňového volání a své síly a prostředky rozmísťují po celém území České republiky. 

Hasičský záchranný sbor ČR        -    150
-    chrání životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech

http://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

 

Zdravotnická záchranná služba    -    155
-    poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči (péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření)

http://www.zzsvysocina.cz/


Policie ČR                    -    158
-    plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy

http://www.policie.cz/


Jednotné evropské číslo tísňového volání            -    112

-    usnadňuje volání cizincům a lze jej použít při rozsáhlejších mimořádných událostech

 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

zde ke stažení

 

OCHRANA OBYVATELSTVA PŘI POVODNI

zde ke stažení

 

PRVNÍ POMOC

http://www.prvni-pomoc.com/

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY S TEMATIKOU BEZPEČNOSTI

http://www.zachranny-kruh.cz/

http://www.ibesip.cz/